Stucen van dakopbouw Velserbroek

Het spachtelputzen bij dit projekt werd bemoeilijkt doordat de klant wenste dat de balken schoon bleven. Daarnaast moest er ook nog met een aantal felle kleuren worden gewerkt. Het werd nog extra moeilijk omdat de gipsplaten enigszins gebogen waren aangebracht.